Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Happy Easter!
Or, as is said in Orthodox Christianity on this day, Χριστὸς ἀνέστη! With the response, Ἀληθῶς ἀνέστη

"Christ is risen." 

"Truly he is risen." 

Please enjoy these two Easter hymns from the Mormon Tabernacle Choir.

"Christ the Lord is Risen Today"


"He is Risen"

Comments